Apollo: Comfortable double

Property Gallery Apollo

Property Gallery APOLLO (D. LETSEV): Petrou, Saini, Jenkins, Ripnaya, Petrou, Lambrou - Libero 1: Zakhaiou, Libero 2: Christoforou.

ANORTHOSE SPORTS CENTER: OMONIA - Property Gallery APOLLON 0-3 (09-25, 11-25, 08-25)

Referees: K. Stefani - D. Koukounis

Supervisors: X. Papachristodoulou - Ch. Gerosimou

Notes: A. Chrysanthou - A. Chatzikosti

Match Observer: G. Kailis